martes, 1 de octubre de 2013

el racò d'experimentació:

seguim amb la dinàmica del curs anterior l'organització de l'aula per racons que fem després del pati de la vesprada i un d'aquests és dels SENTITS on treballem els 5 sentits del nostre cos.

 aquest mes juguem amb aquest material: molts recipients i objectes per fer mescles
 i amb aliments com café, cigrons, llentilles, pipes..... experimentem
 es tracte de jugar, explorar amb el material lliurement
 fer moltes barreges i descobrir mitjaçant el joc quins recipients i objectes ens van millor i quins no
 demanera indirecta treballem molts continguts de la programació per aquest curs
 i puc asegurar que ells disfruten molt que és l'objectiu final de vindre a l'escola. APENDRE JUGANT!!!!!!

No hay comentarios:

Publicar un comentario